Най-малките представители на Фондация "Право и Интернет", Виктор и Александър, се включиха в благотворителната кампания "Капачки за бъдеще". Кампанията се проведе на 05.07.2020 г., в град София.

Фондация "Право и Интернет" се надява, че чрез тази кампания ще се насочи общественото внимание към важността от оказването на подкрепа на местната общественост и опазването на природата, добрите каузи и предоставянето на помощ на нуждаещите се.