Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO (Нидерландия)

TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk Onderzoek TNO) е основана през 1932 г. с акт на Холандския парламент, за да направи научните изследвания достъпни и приложими за частния сектор и правителството. TNO е организация с нестопанска цел, работеща по независим и обективен начин. На базата на своя опит и научни изследвания в областта на технологиите, политика, бизнес и социални иновации, TNO свързва хора и знания, за да се създадат иновации, които укрепват позицията на конкуренция на фирми и благосъстоянието на обществото.