New University of Lisbon (Португалия)

New University of Lisbon е основан на 11 август 1973 г. и е най-младият от трите държавни университети на Лисабон. Интегриран в рамките на разширяване и разнообразяване на висшето образование, университет прие нов модел в рамките на португалската система, която подчертава интердисциплинарни подходи, технологично развитие, като в същото време гарантира приноси в традиционните академични области, включително медицината и хуманитарните науки.