Nively SAS (Франция)

Nively осигурява софтуерни решения и специализирана експертиза на закрити локализационни услуги, като комбинацията от двете позволява да се отговори на нуждите на своите клиенти, както от публичния така и частния сектор.