Петият и последен национален семинар по проекта LEAGUE се проведе на 23.11.2023г. в гр. Благоевград.

Обучението за превенция на онлайн насилието и сексуална експлоатация над деца беше високо оценено от участниците. С подкрепата на екипа на Фондация “Право и Интернет” те преминаха през основните постановки за закрила на децата - жертви на насилие и се запознаха с част от обучителните материали, разработени в рамките на проекта.

В обучението се включиха както педагогически специалисти, така и психолози. Някои от тях споделиха и за случаи от практиката си в областта на сексуалната експлоатация и насилие. Надяваме се даването на гласност на подобни теми да спомогне и за по-добрата превенция в бъдеще и осигуряването на адекватна подкрепа за жертвите на насилие.