На 15-16 октомври 2009 г. в гр. Бургас, д-р Георги Димитров, съучредител на Фондация "Право и Интернет" и председател на Център по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ) към фондацията, беше лектор на тема "Компютърни престъпления" по време на семинар за "Обучение на съдиите от бургаски съдебен район".

Д-р Димитров говори за материално-правната уредба на компютърните престъпления, както и за техническите аспекти и основните понятия, свързани с компютърните престъпления, електронния документ и електронния подпис.