От 10 до 16 юни 2019г., представители на всички партньори участваха в обучителен семинар, проведен в Каляри, Италия, в рамките на проект‚ "Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи" (SEYW).

Надя Койчева и Мария Стоянова взеха участие в семинара като представители на Фондация „Право и Интернет“. През седемдневната сесия представителите се включиха в обучителни и интерактивни дейности, като направиха и проучване относно въпроси, свързани с финалния продукт на семинара. В резултат на семинара, с общи усилия бе създаден Наръчник за добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи.

Наръчникът ще бъде разпространен сред вземащите решения, младежките работници и широката общественост. Той съдържа полезна информация като определения и обяснение на концепциите за социално предприемачество и работата с младежи, примери и сравнения от националното законодателство на партньорските държави и отвъд тях. Основната цел на Наръчникът е да се превърне в инструмент при развиването на идеи относно адаптирането на добри методи и умения от сферата на социалното предприемачество към работата с младежи.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.