В периода от 11-13 Февруари представители на всички партньори (България,Гърция, Естония, Италия, Люксембург, Франция) взеха участие в обучителния семинар, проведен в Лариса, Гърция. Семинарът се проведе в рамките на проекта „Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи“(SEYW).

Снежана Крумова взе участие в семинара като представител на Фондация „Право и Интернет“. По време на тридневния семинар всички представители участваха в множество интерактивни обучителни дейности в сферата на социалното предприемачество. Всичките те придобиха полезни знания по отношение на трудностите в дейността на социалните предприятия и имаха възможност да научат повече за добрите практики от съществуващите такива в Лариса.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.