В периода от 8-11 Декември представители на всички партньори взеха участие в обучителния семинар, проведен в Люксембург. Семинарът се проведе в рамките на проекта „Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи“ (SEYW).

Атанас Киров взе участие в семинара като представител на Фондация „Право и Интернет“. По време на четири дневния семинар всички участници взеха участие в множество интерактивни обучителни дейности в сферата на социалното предприемачество. Всичките те придобиха полезни знания по отношение на трудностите в дейността на социалните предприятия и да научат повече за добрите практики от съществуващите в Люксембург.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.