Между 01-03 септември миналата седмица експерти от Фондация „Право и Интернет“ участваха в краткосрочно съвместно обучение C6 в Каляри, Сардиния, Италия. В него участваха представители от почти всички партньори по проекта (България, Гърция, Италия, Люксембург). Обучението се проведе в рамките на проекта „Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи“ (SEYW).

По време на 3-дневното обучение всички участници посетиха социални предприятия от различни области в града. Благодарение на учебните посещения участниците събраха добри практики и прозрения за настоящето състояние на социалното предприемачество в Сардиния и основните пречки, свързани с него.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.