Между 25-27 август миналата седмица Фондация „Право и Интернет“ беше домакин на краткосрочно съвместно обучение C5 в София, България. В него участваха представители от почти всички партньори по проекта (България, Естония, Гърция, Италия, Люксембург). Обучението се проведе в рамките на проекта „Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи“ (SEYW).

По време на 3-дневното обучение всички участници посетиха социални предприятия от различни области. Благодарение на учебните посещения участниците събраха добри практики и прозрения за настоящето състояние на социалното предприемачество в България и основните пречки, свързани с него.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.