Между 4-ти и 9-ти октомври партньорите, работещи по изпълнението на проекта SEYW, проведоха краткосрочно съвместно обучение на персонала C8 в Люксембург.

Като част от обучението бяха посетени различни местни социални предприятия. Целта на посещенията беше партньорите да научат повече за структурата на местните предприятия, тяхната дейност, визия и т.н. Най -важното е, че обучението позволи обмен на добри практики и идеи. Освен това бяха обсъдени и съществуващите пречки, с които се сблъскват социални предприемачи в Люксембург.

Освен това, на 9-ти октомври (събота) партньорите и други гости участваха в семинара „Дизайнерско мислене“, организиран от домакините.

Проектът се изпълнява в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+, в рамките на ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Действие: Стратегическо партньорство за младежта.