Миналата седмица между 6 и 8 септември представител на Фондация „Право и интернет“ участва в краткосрочното съвместно обучение C7, което се проведе в Талин, Естония. Обучението се реализира по проект „Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи“ (SEYW).

По време на обучението партньорите посетиха естонски социални предприятия, за да се запознаят с техните структури, основни дейности и цели. Основната идея беше да се обменят добри практики и да се съберат прозрения във връзка с настоящото положение на социалното предприемачество в Естония. Освен това по време на посещенията участниците обсъдиха трудностите, с които се сблъскват социалните предприемачи в конкретната страна партньор.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.