Oporto Global University (Португалия)

Oporto Global University (UPT) е частно висше училище, акредитирано от португалското правителство и Агенцията за оценяване и акредитация на висшето образование в Португалия. Oporto Global University е организиран в четири отделни факултета: Право, Икономика, управление и информатика, Туризъм и културно наследство, Психология и образование. Университетът се стреми да бъде модел във висшето образование, осъществявайки сътрудничество между различните факултети. Студентите не само придобиват теоретични знания, но и имат възможността да приложат на практика наученото в научно-изследователски проекти. По този начин те придобиват различни умения и компетенции, които ги подготвят за бъдещо кариерно развитие и живот в условията на днешното конкурентно глобално общество.