Екипът на Фондация „Право и Интернет“ бе домакин на финалната среща по проект E-PROTECT II. Част от партньорите се присъединиха онлайн, а останалите пристигнаха в София. Външният оценител на проекта също участва в срещата.

Основните резултати, постигнати по време на изпълнението на проекта, бяха отбелязани от ръководителите на съответните работни пакети. Проведена беше и специална сесия относно оценяването на проектните дейности и процеси. Тя се проведе в дискусионна форма с цел да замести предвидения последен въпросник относно външното оценяване на дейностите по проекта.

Партньорите обсъдиха и постигнаха съгласие относно стратегията за устойчивост, както и начини да запазят и развият създадената мрежа от заинтересовани страни след края на проекта.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор № 878593.