Петата среща с граждани по проект CARISMAND се проведе на 14-ти април 2018 г. в Лисабон, Португалия.

По време на събитието се обсъди как гражданите могат да подобрят подготовката си за бедствия, както и тази на своите семейства и приятели и как като цяло могат да се ангажират и да участват в дейностите по подготовка и реагиране е случаи на бедствия. Тези теми ще бъдат дискутирани по време и на следващата среща с граждани, която ще се проведе в същия формат на 12 май 2018 г. в Утрехт, Холандия.

Срещите с граждани по проекта са структурирани по такъв начин, че да насърчат участниците да вземат активно участие, като включват интерактивни презентации и малки групови дискусии (с до 12 души в група). На този етап от проекта, обратната връзка от страна на участниците е от съществено значение за по-нататъшното валидиране и разработване на препоръки за финализиране на основните продукти на проекта CARISMAND - Toolkit и Cultural Map.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.