В рамките на реализирането на Проект "FAIR", първият от таблетите, които ще бъдат използвани в арестите от полицейските органи и задържаните лица, беше предаден лично на Димитър Николов - кмет на Община Бургас.

Проект FAIR е насочен както към лицата, заподозрени или обвинени в престъпление, така и към полицейските органи, като основната цел на проекта е укрепването на съществуващите гаранции за провеждане на справедлив съдебен процес, чрез повишаването на информираността на заинтересованите страни.

В рамките на проекта се създаде уеб базирано и мобилно приложение "FAIR", което ще бъде предоставяно на задържаните лица, давайки им възможност да научат правата си своевременно. От друга страна, приложението ще бъде в помощ и на служителите в арестите. Това ще им позволи да проверяват последователното извършване на необходимите от тях действия спрямо задържаните лица.