Станете част от платформата Euromentor.

Възползвайте се от ползите, които менторството предлага!

Платформата представлява инструмент за сътрудничество между ментори и менторствани в областта на социалното предприемачество и социалните иновации, разработен като част от дейностите по проект MYNNOVA.

Платформата Euromentor предлага гъвкава и свободно достъпна възможност за младите социални иноватори да получат подкрепа, качествено менторство и взаимодействие с младежки работници.

Проектът MYNNOVA се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. България участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни - Румъния, Словения, Германия и Кипър.