До една година гражданите у нас ще се сдобият с възможност да подават искове и жалби в съда вече и по електронен път. Освен това ще се реализира идеята за издаване на актове от съда през Интернет, където това е възможно. Модерният начин на общуване между Темида и гражданите се очаква да стане факт до една година. Той ще е резултат от проект по оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по която Фондация “Право и Интернет” е изпълнител, а бенефициент е Висшият съдебен съвет. Организацията работи над нормативната уредба за въвеждане на електронен документ и електронен подпис в съдебната система.