Подобряване на представянето и иновации в публичната администрация

Подзаглавие: Анализи и изследвания въз основа на европейския опит в електронното управление

Автор: Колектив под научното ръководство на Ренато Лукарини, Патриция Кайола и Бруно Гаравели

Издателство: EuroSpace S.r.l.
ISBN: 978-88-903018-1-0
Обем: 285 страници
Формат: А5

Анотация

Развитието на новите информационни и комуникационни технологии доведе през последните години до радикална трансформация в обществото, Комуникациите, достъпът до информация в процесите на производство, различните подразделения на публичната администрация: няма нито един аспект или измерение от нашето ежедневие, което да не е било подложено на революция при навлизането на новите технологии. В частност, публичните администрации из целия свят следва да играят активна роля при тези трансформации, а не да участват само като крайни точки в процеса на обновяване.

За допълнителна информация: www.eurospacegroup.com

Книгата е достъпна само на английски език.