Финалното общо събиране по проект MAPPING ще се състои в Малта. Финалната конференция ще продължи три дни, по време на които ще се цели разглеждане на много от важните тематики, с които се занимава проектът. Основната цел на годишното общо събиране по проект MAPPING е да допринесе за създаването на работеща рамка на дигиталната трансформация и подобряване на структурата на глобалното управление, както и иновационната екосистема на ЕС.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.