Police Academy of the Netherlands (Нидерландия)

Холандската полицейска академия отговаря за набирането, обучението и подготовката на всички служители на холандската полиция. Академията не само осигурява програми за обучение на полицията, но и извършва научни изследвания. Целта на изследователските им проекти е да се наблюдава и да се разбере по-добре работната среда на полицията и въз основа на резултатите от научните изследвания, за да се подобри качеството на полицейското образование и ежедневна полицейска практика.