Police Service of Northern Ireland (Великобритания)

Полицейската служба на Северна Ирландия е агенция на правоохранителните органи в Северна Ирландия, отговаряща за вътрешния ред и сигурност.