Полина Петрова

Полина Петрова притежава магистърска степен по „Европейско и международно бизнес право“ (със силен акцент върху интелектуалната собственост и новите технологии) от Виенски университет (Виена, Австрия) (съвместно със Станфордски университет), където се е дипломирала като стипендиант за високи академични постижения.

Полина Петрова е натрупала няколкогодишен професионален опит в две юридически кантори по интелектуална собственост, включително в Сингапур. Работила е и като Правен анализатор в Европейската комисия, в Брюксел, Белгия.

Резюме

Полина Петрова притежава магистърска степен по „Европейско и международно бизнес право“ (със силен акцент върху интелектуалната собственост и новите технологии) от Виенски университет (Виена, Австрия) (съвместно със Станфордски университет), където се е дипломирала като стипендиант за високи академични постижения. Освен това, тя притежава бакалавърска степен по право (LL.B.) (отличие) по „Международно и европейско право“ от Гронингенски университет (Грьонинген, Нидерландия), както и е завършила специализация по „Международно и сравнително бизнес право“ в правен факултет „Буцериус“, в Хамбург, Германия.

Полина Петрова е натрупала няколкогодишен професионален опит в две юридически кантори по интелектуална собственост, включително в Сингапур. Работила е и като Правен анализатор в Европейската комисия, в Брюксел, Белгия, където също е оказвала подкрепа по време на междуинституционалните преговори, водени между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, както и по време на консултации със заинтересовани страни, касаещи преразглеждане на законодателствени актове. Представяла е България като младежки делегат на Моделната среща Азия-Европа (АСЕМ), проведена във връзка с 14-ата среща на министрите на външните работи, на страните от АСЕМ (ASEM FMM14), на тема „Азия и Европа – заедно за ефективно многостранно сътрудничество“, провела се в Мадрид, Испания.

Сред основните ѝ интереси са правото на интелектуалната собственост и технологиите, както и дипломацията във външната политика.

Когато не е отдадена на професионални ангажименти, се отдава на другите свои страсти – четене, фотография, както и плуване.