FORMOBILE е 36-месечен проект, насочен към борбата срещу престъпността и тероризма, oсновната цел на създаването на цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства.

В рамките на проекта партньорите ще разработят иновативно учебно съдържание. Частният сектор, заедно с академичния и полицейските органи, ще обединят усилия в създаването на курс, който да усъвършенства уменията на полицейските органи в разследването на доказателства от мобилни устройства. Ефективното обучение помага на специалистите да изградят увереност в уменията си и позволява следването на най-добрите практики при изпълнение на задълженията им. Като се има предвид, че подготовката на курс, свързан с разследване на доказателства от мобилни устройства е комплексна тема, имаме нужда от съдействие от полицейските органи в попълването на въпросник.

Въпросникът е анонимен и ще ни помогне в идентифицирането на специфичните нужди на професионалистите. Може да използвате ръководство при попълването му.

Ще сме благодарни да разпространите линка сред професионалната си мрежа.