Правна клиника

Подзаглавие: Практическо ръководство

Автор: -

Година на издаване: 2006
Издателство: СИБИ
ISBN: 10: 954-730-343-0; 13: 978-954
Обем: 322 страници
Формат: A5

Анотация

Тази книга е първият опит в българската правна литература за представяне на един от най-успешните модели за практическо обучение на студентите по право - правните клиники. В настоящото ръководство са разгледани най-важните въпроси, свързани със създаването на правна клиника, нейното устройство и функциониране. Представени са и основните дисциплини, които се изучават в правните клиники - професионална юридическа етика, интервюиране на клиенти, оформяне на юридически документи, извънсъдебно разрешаване на юридически спорове и др.

Website: www.sibi.bg

Практическото ръководство е разработено по проект на ABBA/CEELI, USAID и Институт "Отворено общество" - София. Достъпно е само на български език.