Председателят на Фондация „Право и интернет“, проф. д-р Георги Димитров, вече е част от Европейския правен институт (European Law Institute - ELI). ELI е независима неправителствена организация, създадена, за да инициира, провежда и спомага проучвания, да прави препоръки и да предоставя практически насоки в областта на Европейското правно развитие. Надграждайки над богатството от Европейски правни традиции, мисията на ELI е да спомогне за по-доброто законотворчество в Европа и подобряването на Европейската правна интеграция.

Като член на Института, проф. д-р Георги Димитров ще има активна роля в работата на ELI като предлага теми за бъдещи проекти или работейки с другите членове по вече одобрени инициативи.