Поредното събитие по проект е-MEDIATION: „Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“ се проведе в град София в сградата на БТПП.

Диляна Петкова, правен експерт към Фондация „Право и Интернет“, представи проект e-MEDIATION, неговите задачи и цели, както и текущите резултати. Неизменна част от програмата бе представянето функционалностите на платформата за онлайн медиация, което техническо разрешение е израз на продължаващата дигитализация на Арбитражния съд към БТПП и Центъра за медиация към него.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

За повече информация посетете сайта на проекта: https://e-mediationproject.eu/