Платформата по e-MEDIATION: „Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“, беше представена в Икономически университет – Варна.

Основната цел на това събитие се състоеше в насърчаване прилагането на информационни и комуникационни технологии при разрешаването на международни спорове. Студентите на Икономически университет – Варна се запознаха с основните цели на проекта e-MEDIATION. Основен фокус на събитието бе представянето на платформата за електронна медиация, разработена в рамките на проекта.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

За повече информация посетете сайта на проекта: https://e-mediationproject.eu/