Третото събитие по проект e-MEDIATION се осъществи като част от Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС, което се проведе в град Поморие, област Бургас. Целта на това събитие беше да насърчи използването на онлайн медиация, както и да разясни функционалностите на онлайн платформата, която се разработва в рамките на проекта.

Презентациите бяха съсредоточени върху текущите резултати по проекта, включително върху разработването на e-MEDIATION методология, e-MEDIATION кодекс за поведение, както и върху дизайна и функциите на електронната платформа, разработвана по проекта.


Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

За повече информация посетете сайта на проекта: https://e-mediationproject.eu/