Гледайте новото видео на проекта COPKIT, което представя неговите цели и начините, по които ще бъдат постигнати.

Проектът се фокусира върху проблема за анализиране, разследване, смекчаване и предотвратяване на използването на информационни и комуникационни технологии от организираната престъпност и терористичните организации. COPKIT предлага система за ранно предупреждение/ранно действие, основана на разузнавателна информация, която да се използва на стратегическо и оперативно ниво от правоприлагащите органи. Проектът също предвижда разработване на новаторски учебни програми за обучение и тренировка на правоприлагащите органи върху нови технологични методи и инструменти.

Линк към видеото: Представяне на проекта COPKIT

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 786687.