На 18 февруари 2022 г. се проведе видеоконференция в контекста на текущото изпълнение на иновативната образователна програма "NESTOR - Национална мрежа от училища за родители в затвора - повишаване на отговорното родителство на бащите", организирана от Центъра за изследване на сигурността и модерирана от д-р Анастасиос Валвис, ръководител на проекта на програмата.

Видеоконференцията имаше за цел да информира директорите на арестите за програмата и нейното изпълнение, като отправя запитване за желанието им да участват на доброволни начала. В разговора участваха заместник-министърът на защитата на гражданите г-н Елефтериос Иконому, генералният секретар по политиката за борба с престъпността г-н Константинос Папатанасиу и директорите на 28 места за задържане в Гърция. Заместник-министърът подчерта добавената стойност на програмата, като също така подчерта желанието на правителството да реформира и модернизира гръцката затворническа система, така че да обедини антропоцентричната култура на лишените от свобода, както и на работещите в националните изправителни заведения. Дискусията беше много проницателна и ясно показа топлото посрещане на програмата от страна на дирукторите и тяхното желание да участват.

Два бяха най-важните въпроси, които възникнаха по време на дискусията. От една страна, директорите на затворите изразиха опасенията си дали училищата могат да донесат допълнително натоварване на и без това ограничените научни кадри в затворите. Координаторът на проекта обясни ясно оперативната рамка на училищата, като увери директорите, че чрез проекта научният персонал ще получи повече инструменти, за да предоставя по-добри услуги на лишените от свобода и по по-малко времеемък начин. От друга страна, изглежда, че всички те разбират цялостната добавена стойност на проекта, особено по отношение на перспективите за реинтеграция на затворниците в обществото след освобождаването им. За тази цел те се изразиха много положително относно ангажираността на местните общества чрез Глобалната мрежа на ЮНЕСКО от „Learning Cities“. Следващите стъпки включват писмо на интерес от директорите на затворите със съответното предложение на научния персонал да участва в проекта.

Проектът се изпълнява в рамките на програмата „Еразъм +“ на Европейската комисия.