На 23 януари 2024г, в Barter Community се състоя последното публично събитие - представяне на резултатите и постиженията на проект NESTOR - „Национална мрежа от училища за родители в затвора, които насърчават отговорно бащинство“. С над 20 участници, представители на различни организации, асоциации, затвори и други релевантни целеви групи, дискутирахме какво е направено, какво е научено и какво е постигнато в рамките на проекта, както и какво още би могло да се търси като резултат от следващи инициативи. Горди сме с постиженията на нашия консорциум, от работата на екипа ни и си пожелаваме още повече такива смислени проекти.