7-ма Бaлканска регионална конференция на тема „Е-здравеопазване – технологии за управленска прозрачност и пациентска грижа”

На 9 февруари, 2012 г. в хотел Шератон, София ще се проведе 7-ма Бaлканска регионална конференция на тема „Е-здравеопазване – технологии за управленска прозрачност и пациентска грижа”. В рамките на събитието ще бъдат дискутирани националните и европейски стратегии за e-здравеопазването, възможностите за изграждане и поддръжка на e-здравни регистри, както и решения, платформи и приложения за e-здравеопазването.

За повече информация: http://events.idg.bg/bg/119/

 

“Е-правителство – от националното е-управление към трансграничните е-проекти"

“Е-правителство – от националното е-управление към трансграничните е-проекти” e темата на 13-тата Конференция по електронно управление. Събитието, което ще се проведе на 8-9 март 2012 г. в хотел Шератон, София, е организирано от ICT Media. Конференцията поставя акцент върху набелязаните проекти в сферата на е-управлението в региона и европейските страни, като ще прокара паралели между успешните и предизвикателни модели на ефективна работа на администрацията в услуга на гражданите и бизнеса у нас и в съседните страни и ще открие поле за дискусия относно възможностите за трансгранично сътрудничество и мултиплициране на успешни практики в областта на е-управлението.

Повече информация може да намерите тук.

 

„Технологични революции в сърцето на телекомуникационния и медиен бизнес”

На 22 март 2012, в хотел Шератон, София ще се проведе 9-ти Регионален форум на тема „Технологични революции в сърцето на телекомуникационния и медиен бизнес”, като конференцията отново ще даде поле за дискусия и представяне на най-новите технологични решения за нуждите на операторите и медиите.

За повече информация, натиснете тук