Намаляване на цените на клетъчните услуги, по-лесно преминаване от един към друг мобилен оператор, избягване на разходите, свързани със смяната на номера – всички тези предимства ще се превърнат в...