Постигнатите резултати в рамките на проекта e-MEDIATION бяха представени и в Търговско-промишлена камара – Пловдив. Българската търговско-промишлена камара и Фондация „Право и Интернет“ организираха четвъртото събитие по проект e-MEDIATION, което да допринесе за разпространението на проекта и постигане целите на проекта, в частност изграждането на медиационна култура в обществото.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

За повече информация посетете сайта на проекта: https://e-mediationproject.eu/