Физическите лица ще получават нежелани търговски електронни съобщения, популярни като SPAM, само с тяхно изрично съгласие, докато юридическите лица ще получават рекламна поща свободно, освен при изричното...