На 04 ноември 2011 г. ще бъде проведена закриващата пресконференция по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦР) и Североизточен (СИ) райони за планиране”, изпълняван от Областна администрация Плевен като бенефициент и финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.