Проектът e-MEDIATION: „Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“, беше представен пред студенти в Университета за национално и световно стопанство.

Доцент д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, откри събитието и подчерта нарастващия интерес в правните среди към методите за алтернативно разрешаване на спорове. Дискусиите бяха насочени към изясняване естеството на медиацията и онлайн медиацията, както и към особеностите, произтичащи от електронната среда, включително въздействието на цифровите технологии в ежедневието ни, нарастващата динамика в търговските отношения, развитието на онлайн търговията и т. н.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

За повече информация посетете сайта на проекта: https://e-mediationproject.eu/