Годишната конференция на организацията Victim Support Europe (VSE) за 2019 година, която се проведе в сградата на Европейския парламент в Страсбург на 12 и 13 юни, премина под надслов „ Пътища за възстановяване на жертвата“. Организаторите от France Victimes и Victim Support Europe успяха да обединяват заедно над 200 експерти в работата с жертви на престъпление, включително изследователи, практикуващи юристи, научни лица, участници от организации за подкрепа на жертви, официални правителствени представители и други. Поради това, тазгодишната конференция на VSE предостави възможността за всички участници да се включат в обсъждането на разнообразни въпроси, като например относно различните способи, чрез които жертвите могат да успеят да се възстановят от престъплението, както и въпроси във връзка със съвременните и иновативни методи за подкрепа на жертвите на престъпления.

Конференцията се проведе в два последователни дни и включи множество презентации, насочени към различни аспекти от въпроса за защитата на жертвите — подкрепа за жертви на терористични атаки, използване на кучета за емоционална подкрепа по отношение на деца-жертви, жените като жертви на домашно насилие, подкрепа на жертвите на сектантски организации и др. Освен това, Деница Кожухарова, правен експерт към Фондация „Право и интернет“, представи проекта E-PROTECT (Осигуряване на по-добра закрила на децата жертви на престъпление), който се изпълнява от 5 организации от 5 държави-членки на ЕС и се координира от Фондация „Право и интернет“. Госпожица Кожухарова представи завършените задачи и постигнатите резултати в рамките на проекта, отговаряйки на въпроси относно проведените семинари и срещи по проекта, като същевременно разясни трудностите, които са се появили във връзка с изпълнението на проекта. Целта на проект E-PROTECT е да повиши осведомеността и разбирането относно правата на децата, предоставени с Директива 2012/29/ЕС, като основният резултат в рамките на проекта е разработването на методология за индивидуална оценка на нуждите на деца, които са жертва на престъпление, чрез която се предоставя диференциран подход по отношение на всеки конкретен случай на дете - жертва на престъпление.

Проект E-PROTECT се финансира от ЕС в рамките на договор № 760270. Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Програма “Правосъдие” (2014-2020) на Европейската комисия. Съдържанието на всичкипубликации в рамките на проекта е отговорност само единствено на техните автори и по никакъв начин не може да се разглежда като отражение на становищата на Европейската комисия.