Вече може да следите развитието на проект "Национална мрежа от училища за родители в затвора, които насърчават отговорно бащинство" (NESTOR) и в социалните мрежи – Facebook и Twitter.

НЕСТОР е 36-месечен проект по програма Еразъм +, който цели да попълни съществуващата празнина в обучението на бащи, които са лишени от свобода. Фондация Право и Интернет, KEMEA, E.E.T.A.A., VICESSE, и KENTHEA ще обединят усилия, за да създадат национална мрежа от 30 училища за родители в затворническа среда Гърция.

В рамките на проекта ще бъдат идентифицирани само добри практики, ще се организират множество консултантски срещи, за обучение на трейнъри и ще се разработи платформа за обмяна на опит.

Проектът се изпълнява в рамките на програмата „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За повече информация, последвайте ни в Facebook и Twitter.