Фондация “Право и Интернет” е единственият български партньор по проекта “Отношението на потребителите към личната неприкосновеност относно услугите, свързани с потребителското съдържание в дигиталната икономика (CONSENT)”, изпълняван в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Седма рамкова програма, съобщиха от организацията.

Целта на начинанието е да събере информация за мнението на Интернет потребителите от страните в ЕС във връзка с използването на лични данни, разбирането за лично пространство и предоставянето на съгласие онлайн. Задачата на инициативата е да проучи как поведението на потребителите и търговските практики променят ролята на даването на съгласието за обработване на личните данни.