Нова работна група с участието на европейски консултанти започва подготовката на окончателния вариант на норматива, който ще бъде съгласуван с Еврокомисията и се очаква да бъде приет до юни. Нова...