Радваме се да споделим това, че проектът А4 е вече в социалните мрежи - Facebook, Instagram and Twitter.

Ще използваме @a4projecteu и #a4project, за да можете да следите развитието на проекта от вашите лични или институционални акаунти.

Следете ни следващите месеци, в които ще представим и уебсайта на проекта.

Проектът се изпълнява в рамките на фонд „Вътрешна сигурност — Полиция“ на Европейската комисия.