На 5 ноември беше проведена онлайн среща, в рамките на която Фондация "Право и Интернет" представи проекта "Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта" пред екипа на българския евродепутат Ева Майдел.

По време на срещата бяха представени както целите на проекта, така и неговите текущи резултати. В допълнение бяха засегнати и интелектуалните продукти, които предстои да бъдат реализирани. Особено внимание беше обърнато на фазата за тестване и валидиране на учебните материали, които са основният интелектуален продукт на проекта.

DEEP има за цел да повиши шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.