Финалната среща, както и финалната конференция по проект DiFens се проведоха в периода 14-15 февруари в Кипърския университет в Никозия, Кипър.

По време на заключителната работна среща партньорите анализираха изпълнението на проекта и обсъдиха ефектите от проектните дейности, и по-конкретно относно DiFens платформата и DiFens наръчникът за дигитална сигурност. В допълнение, представителите на партньорските организации обсъдиха въпроси, свързани с управлението на проекта и с финансовото му отчитане. Партньорите постигнаха съгласие и по отношение на бъдещата стратегия за устойчиво развитие на проекта.

Фондация „Право и Интернет“ (ФПИ) бе представлявана от София Ненова, Ръководител отдел „Права на човека“ и Радослава Макшутова, Експерт правни проекти. София Ненова представи постигнатите по време на изпълнението на проекта количествени и качествени индикатори.

Финалната среща бе проведена на 14 февруари, последвана от финалната конференция на 15 февруари.

Близо 70 участници, както местни, така и международни взеха участие във финалната конференция. Партньорите стартираха с презентация на проектните дейности, и подчертаха целите и постигнатите резултатите. По време на еднодневното събитие различни организации – част от партньорския консорциум, както и стартъпи, млади предприемачи и др. коментираха теми с фокус върху дигиталната сигурност и дигитализация на бизнеса, и представиха успешни истории на предприемачи, развиващи свой дигитален бизнес.

Радослава Макшутова, от своя страна, обърна специално внимание на защитата на личните данни при създаване на корпоративен уебстайт, както и предостави някои практически насоки за това как да бъдат спазени приложимите правила на ЕС за защита на личните данни.

Проектът DiFens се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. Фондация „Право и Интернет“ участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни – Кипър, Словения, Полша и Гърция.