Целта на проекта е да се повишат шансовете за професионален успех на учащите се в сферата на професионалното образование и обучение като се развиват не само предприемаческите им умения, но и техните дигитални умения. Във всички шест държави-членки на ЕС, изпълняващи проекта стартира анализ на развитието на дигиталното предприемачество и дигиталните умения на учащите се. Резултатите ще бъдат използвани за създаване на учебни материали за дигитално предприемачество.

В хода на изследването бяха създадени две анкети. От една страна за физически лица, така че същите да оценят дигиталните си умения, от друга страна за организации, за да се събере информация за уменията, които са налични или липсват на пазара на труда в България.

Анкетите можете да намерите тук:

Физически лица

Организации

Проектът DEEP е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.