След успешното приключването на проект EVIDENCE в края на 2016 Европейската комисия анонсира забележителния принос от проведените широкомащабни научни изследвания.

Резултатите от проекта EVIDENCE (реализиран с подкрепата на Седма рамкова програма, GA 608185) притежават значителна научна и практическа стойност, разпозната в целия Европейски съюз.

Успехът на проекта бе отбелязан както на Портала на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, така и на официалната страница на Информационната служба на общността за развойна дейност.

Двете статии посочват приноса на EVIDENCE в разработването на обща европейска правна рамка за приложение, събиране и обмен на електронни доказателства. Положените усилията на екипа от научни изследователи за започване на диалог между различните заинтересовани лица също са високо оценени.