Вчера (23.02.2022г.) проектът LEAGUE беше успешно стартиран.

Началната среща трябваше да се проведе в гр. София, България, но поради епидемиологичната обстановка бе проведена онлайн. Въпреки това, всички пет партньорски организации се събраха, за да обсъдят своите бъдещи дейности и бъдещото изпълнение на проекта LEAGUE.

Целта на проекта е да предотврати онлайн сексуалното насилие над момчета на възраст между 10-18 г., организирайки не само обучения за професионалисти и родители, но и чрез ангажиране и повишение на осведомеността на децата, с помощта на Интернет платформа и Chatbot, които ще бъдат създадени по време на изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ в рамките на договор № 101049294.