Нормално за изготвянето на един такъв законопроект са необходими около три месеца. Но ако се положат максимални усилия, това може да стане и само за един месец. Ако проектът бъде възложен на Центъра...